Nätverket för hållbar affärsutveckling

Nätverket för hållbar affärsutveckling

NÄTVERK

NÄTVERK

EMC driver kompetensnätverk inom områden där våra medlemmar vill arbeta tillsammans kring erfarenhetsutbyte, affärsutveckling och marknadsutveckling.

PROCESSTÖD

PROCESSTÖD

EMC är ett bollplank och reflektionspartner för våra medlemmar i frågor kring hållbarhet, miljö och energi. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att nå nya vägar framåt i utvecklingsprocessen kring dessa frågor.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING
EMC är ett företagsnätverk som verkar för att stärka våra medlemmars förutsättningar i att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

VAD ERBJUDER VI?
• Seminarier, studiebesök och utbildningar
• Handledning och rådgivning
• Tematiska nätverk
• Hållbara nätverksluncher med olika teman
• En plattform för att visa upp företagets lösningar och hitta nya affärspartners