top of page


En satsning på återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg & fastigheter.

Besök Bruka Hallands hemsida:

Besök vår hemsida för mer information om vad som är på gång och för att anmäla intresse att vara med. 

Vad är BRUKA Halland?

Bygg- och fastighetsbranschen är linjär, förbrukar en stor mängd jungfruligt material och har stor klimatpåverkan. Genom återbruk och utveckling av nya affärsmodeller kan både avfall och klimatpåverkan minskas.

 

BRUKA Halland är det första breda initiativet för att initiera förändring för en cirkulär omställning med målet att utveckla ett storskaligt återbruk i den halländska bygg- och fastighetsbranschen.  Tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet, Varbergs kommun och Region Halland kommer EMC arbeta för ökat återbruk och bevarande i hela Halland. 

För vem? 

BRUKA Halland riktar sig till främst personer som driver eller arbetar i små och medelstora företag i hela den halländska värdekedjan inom bygg och fastigheter.  För att skapa förändring behöver däremot fler vara med på tåget och alla aktörer behöver samverka: från kommun till byggföretag till demontering och förvaltning - men även politik och tjänstemän. 

Vad kommer hända?

Genom BRUKA Halland möjliggör vi smartare och mer resurseffektiva lösningar genom återbruk.

Under de kommande åren kommer vi bland annat erbjuda: 

Företagscoachning: med stöd av experter från bland annat IVL Svenska miljöinstitutet får ditt företag coachning till att utveckla nya idéer och processer för att arbeta med cirkularitet och återbruk. 

Utbildning och kunskap: Vi arrangerar såväl kortare föreläsningar och webbinarier med fokus på specifika återbruksområden eller yrkesgrupper. 

Återbruk i praktiken: Genom studiebesök och analys av faktiska byggnader tittar vi tillsammans på potentialen i återbruk och lär från praktiska exempel i Halland. 

Potentialen med återbruk: BRUKA kommer bland annat leverera en potentialstudie med fokus på återbruk och bevarande,

Samverkan och vision: Tillsammans i hela värdekedjan kopplar vi samman olika aktörer för att möjliggöra ökat återbruk. BRUKA sammanför beställare och utförare kring återbrukets möjligheter och utmaningar samt skapar förutsättningar för fortsatta insatser efter projektperioden. 

Ta chansen och anmäl ditt intresse redan nu genom att fylla i formuläret nedan. ​

KONTAKT

KAJSA URGE

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

kajsa.urge@emcsverige.se

0739-96 88 80

FINANSIERING OCH BUDGET

Projektet finansieras av Europeiska regionalfonden genom Tillväxtverket samt Region Halland.  

bottom of page