OM EMC

EMC bildades efter att flera bolag uttryckte ett behov av en gemensam plattform för att lyfta och arbeta med energi- och miljöfrågor. År 2007 bildades den ideella föreningen och sju stiftare finansierade denna medlemsorganisations uppstart. Idag har över hundra medlemsföretag tagit steget och anslutit sig till EMC - Plattformen för hållbättre verksamhetsutveckling.

Stiftarna till EMC är:

Varbergs Energi, Varbergs Sparbank, Ringhals, Derome AB, Campus Varberg, Halmstad Energi och Miljö samt Varbergs Bostad. 

 
Image by Caleb George

VARFÖR FINNS VI?

Vi är ett medlemsnätverk som verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling.

VAD ERBJUDER VI?

Vi tillhandahåller våra medlemmar en plattform där vi levererar kunskap, nätverk och verktyg som skapar insikter, engagemang och action. Vi erbjuder utbildningar, processledning, analyser, verktyg och driver utvecklingsprojekt för att stötta och stärka våra kunder och medlemmar. Våra medlemmar erhåller förmåner kopplat till alla våra erbjudanden.

MEDLEMSKAP

För oss är det viktigt att nätverket ger dig som medlem ett mervärde. Vi tror på erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling. Ensam är inte starkast. Tillsammans kan vi adressera gemensamma utmaningar och hitta nya lösningar. 130 företag och organisationer har redan påbörjat sin resa mot hållbarhet tillsammans med oss. Gör det du också!

 

GDPR

Vi arbetar för att anpassa organisationens löpande verksamhet och personuppgiftshantering efter de nya lagkraven. I detta arbete ingår bland annat att:

  • Kartlägga lagrade data och hantering av dessa

  • Fastställa vilken data som är nödvändig

  • Begära in nytt samtycke från registrerade individer

  • Utveckla och implementera säkerhetsåtgärder

  • Ta fram rutiner för hantering av personuppgifter