Bild%205_edited.jpg

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

Vi gör det enkelt för dig att arbeta med hållbarhet genom att erbjuda kompetensutveckling och ämnesfördjupning via olika typer av utbildningar och seminarier. Dessa varierar i omfattning och ämnesfördjupningen styrs av medlemmarnas eller det enskilda företagets specifika behov. Medlemmar erhåller alltid minst 25% rabatt i de fall det förekommer en kostnad. Hör av dig till oss för mer information om våra utbildningar & seminarier.

Image by Joanna Kosinska

ÖPPNA UTBILDNINGAR & SEMINARIER

Vi erbjuder löpande seminarier och fördjupningskurser som belyser aktuella hållbarhetsfrågor. I vår kalender hittar du aktuella seminarier & utbildningar. Har du önskemål eller förslag på ett tema? Hör av dig!

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Inspirationsföreläsning till konferensen, kick-offen eller frukostseminariet? Vi ger er nya perspektiv på hållbarhetsfrågor, pratar om de senaste trenderna inom området och ger er tips på vad ni själva kan göra.

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR FÖR FÖRETAG

Är ni behov av en utbildning för ledningsgruppen, hållbarhetsgruppen eller hela personalstyrkan? Kanske inom kommunikation, klimat, strategiplanering eller något helt annat? Vi tar fram en utbildning och anpassar budskapet utifrån er specifika frågeställning.

WORKSHOPS

Vi erbjuder olika typer av workshops, och hjälper er att skräddarsy workshopen så att den passar er så bra som möjligt. Det kan handla om allt från workshop med ledningsgruppen för prioritering av hållbarhetsfrågor till workshops i samband med konferenser och företagsevent.

HÅLLBARHETSUTBILDNING

Hållbarhetsutbildning till ledningsgruppen, hållbarhetsgruppen eller hela personalstyrkan? Vi anpassar budskapet efter målgruppen och ger er perspektiv på hållbarhetsfrågorna utifrån er specifika verksamhet. Alltid med utgångspunkt i kärnaffären och med fokus på värdeskapande, påverkan och relationer.

NÄTVERKSTRÄFFAR

Vi gör det enkelt för företag att arbeta tematiskt med hållbarhet genom att erbjuda stöd och erfarenhetsutbyte via kompetensutvecklande nätverk. Här kan du läsa mer om aktuella nätverk. Har du behov av ett nätverk för att bemöta en specifik fråga? Hör av dig med ditt förslag!