top of page
OM EMC: Om
Solpaneler på taket

OM EMC

EMC är ett halländskt medlemsnätverk som ger inspiration och skapar möjligheter för hållbar affärsutveckling. Utifrån våra medlemmars behov erbjuder vi utbildning, processledning, rådgivning och en plattform för erfarenhetsutbyten.
 
Tillsammans blir vi en motor och katalysator för en hållbar samhällsutveckling.
Tillsammans är vi EMC.

OM EMC

VÅR VISION

En värld där alla företag är med och skapar en hållbar samhällsutveckling

VÄRDET SOM MEDLEM

  • Verktyg och processer som skapar hållbar förändring.

  • Inspiration genom nätverksträffar och webinars.

  • Utbildningar som får dig att ligga steget före.

  • Insikt i aktuella hållbarhetsfrågor via ett brett nätverk.

  • En plattform för kommunikation av ert hållbarhetsarbete.

EMC HISTORIA

EMC bildades efter att flera bolag uttryckte ett behov av en gemensam plattform för att lyfta och arbeta med energi- och miljöfrågor. År 2007 bildades den ideella föreningen och sju stiftare finansierade denna medlemsorganisations uppstart. Idag har över hundra företag anslutit sig till EMC. 

Våra stiftare

Varbergs Energi, Varbergs Sparbank, Ringhals, Derome AB, Campus Varberg, Halmstad Energi och Miljö samt Varbergs Bostad. 

HÅLLBARHETSPOLICY

EMC är ett halländskt medlemsnätverk som erbjuder kompetensutveckling, inspiration och stöd inom hållbar affärsutveckling.

 

Vår vision är en värld där alla företag genom sin verksamhet är med och skapar en hållbar samhällsutveckling.

 

Vi strävar efter att aktivt bidra till ökad resurshushållning, minskad miljö- och klimatpåverkan samt att tillämpa principerna för cirkulär ekonomi, både genom vår egen verksamhet och genom de aktiviteter vi genomför tillsammans med vårt medlemsnätverk och andra intressenter.

 

Vi vill bidra positivt till lokalsamhället och verka för social hållbarhet för medarbetare, medlemmar och andra intressenter. Vi vill vara en attraktiv, jämställd, jämlik och inkluderande arbetsplats som månar om våra medarbetares välmående och hälsa.

 

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete och vårt erbjudande till våra medlemmar. Det gör vi i en verksamhet i ständig utveckling med fokus på innovation, kompetensutveckling och hållbara lösningar – både i det lokala och nära och i det globala och stora. Vi strävar efter att leva som vi lär och väljer hållbara alternativ i den mån vi har möjlighet, allt ifrån hur vi reser till hur vi väljer våra leverantörer och samarbetspartners.

Att följa lagar ser vi som en miniminivå i vår verksamhet.

GDPR

EMC möter lagkrav om hantering av personuppgifter. Läs mer i nedan dokument.

bottom of page