top of page

fre 21 apr.

|

Länsstyrelsen Halland

EMC tipsar: Energinätverket

Energieffektivisering, energibesparing och att flytta energianvändning i tid, är enkla verktyg för att spara pengar. Det är också saker som minskar fossilberoendet och stärker konkurrenskraften. Ett systematiskt och strukturerat energiarbete ger kontinuitet och möjliggör ett bra resultat

Registrering är stängd
Se andra evenemang
EMC tipsar: Energinätverket
EMC tipsar: Energinätverket

Tid och plats

21 apr. 2023 09:00 – 12:00

Länsstyrelsen Halland, Slottsgatan 2, 302 42 Halmstad, Sverige

Om evenemanget

Välkommen till ett nätverk som ger energi! 

Länsstyrelsen i Hallands län  startar nu ett Energinätverk  för halländska företag.  Tillsammans i länet, kan vi  rusta företagen genom  erfarenhetsutbyte, tips och  utbildningar för att bli mer  energieffektiva.

Syfte: 

Länsstyrelsen i Halland i Hallands län bjuder in företag att kostnadsfritt delta i  Energinätverket. Genom utbildning och erfarenhetsutbyte rustas företag att  utveckla sitt energiarbete.  

Målgrupp: 

Nätverket vänder sig i första hand till små och medelstora företag, men även  stora företag är välkomna. 

Innehåll: 

- Hur ser företagets energianvändning och klimatavtryck ut? - Stöd för energikartläggningar och investeringar - Energimål, energipolicys och handlingsplaner - Hur skapar man ett systematisk och strukturerat energiarbete? - Uppföljning av energistatistik och nyckeltal - Erfarenhetsutbyte och goda exempel 

Hur: 

Nätverksträffarna genomförs i huvudsak som korta digitala möten (cirka en  timme). Några gånger per år genomförs längre fysiska möten (3–4 timmar). På  träffarna varvas korta utbildningspass med diskussioner och workshops. Mellan  träffarna arbetar respektive företag med sitt eget energiarbete. Mötesfrekvensen är cirka ett möte i månaden (förutom under semesterperioden) med  start fredagen den 21 april 2023.  

Övrigt: 

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt. För att åstadkomma en påtaglig  förändring och ett gott resultat är det viktigt att företaget arbetar aktivt även  mellan nätverksträffarna.  

Anmälan: 

Martin Gometz, energi- och klimathandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län och frågor: 010 – 224 32 50, martin.gometz@lansstyrelsen.se

Dela detta evenemang

bottom of page