top of page

ons 30 nov.

|

ONLINE

EMC tipsar: Inverkan på luftkvaliteten i energikrisens spår (Svenska Luftvårds Föreningen)

Vintern kommer i år att innebära stora prövningar för vår energiförsörjning på privat nivå såväl som inom industrin. Hur kommer vi att klara detta, och vilken påverkan kan de emissioner som uppkommer få på den lokala luftkvaliteten?

Registrering är stängd
Se andra evenemang
EMC tipsar: Inverkan på luftkvaliteten i energikrisens spår (Svenska Luftvårds Föreningen)
EMC tipsar: Inverkan på luftkvaliteten i energikrisens spår (Svenska Luftvårds Föreningen)

Tid och plats

30 nov. 2022 09:00 – 12:00

ONLINE

Om evenemanget

Vintern kommer i år att innebära stora prövningar för vår energiförsörjning på privat nivå såväl som inom industrin. 

Hur kommer vi att klara detta, och vilken påverkan kan de emissioner som uppkommer få på den lokala luftkvaliteten? 

Hur eldar vi rätt för att undvika brandrisk, erhålla en så hög energieffektivitet och så låga utsläpp som möjligt? 

Digitalt via Zoom, länk skickas ut inför mötet  

Preliminär agenda:

09:00-09:10 Inledning Moderator Lennart Frisch, Svenska Luftvårdsföreningens styrelse. 

09:10-09:25 Energikrisen i vinter Meddelas senare 

09:25-09:50 Nya möjligheter till undantag från villkoren för förbränningsanläggningar. Linda Ålander, Naturvårdsverket 09:50-10:15 Hur eldar man rätt för att undvika brandrisk, öka energieffektiviteten och minimera utsläpp? Lars Brodin, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen 

10:15-10:30 Bensträckare 10:30-10:55 

Möjliga effekter av ökad vedeldning och hur följer man upp? Naturvårdsverket 

10:55-11:20 Kartläggning av utsläpp från småskalig vedeldning Sofie Pettersson, IVL 

11:20-11:45 Kommunperspektivet på vedeldning Helené Rasmusson, Kalmar kommun (Kalmar läns luftvårdsförbund) 

11:45-12:00 Summering och avslut 

Anmälan: Senast 28 november via formulär på SLF föreningens hemsida. 

Avgift: Medlemmar i SLF: 300 kr 

Icke medlemmar i SLF: 600 kr (medlemskap i SLF ingår om så önskas)  

Studenter: 100 kr Avgiften faktureras deltagarna från Svenska Luftvårdsföreningen efter seminariet. 

Svenska Luftvårdsföreningen (SLF) är en obunden intresseorganisation och arenan för dig som i samverkan med andra aktörer vill utbyta erfarenheter, utveckla din kompetens och ta del av den senaste kunskapen inom nationellt och internationellt luftvårdsarbete. SLF erbjuder ett nätverk av yrkesverksamma och andra intresserade medlemmar med starkt intresse för och kunskap om luftvårdsfrågor

Dela detta evenemang

bottom of page