top of page

tis 05 mars

|

ONLINE

WEBINAR - Klimatpåverkan i tillverkande industri - var ska man lägga krutet?

I detta webinar presenterar IVL Svenska Miljöinstitutets experter hur klimatfrågan påverkar den svenska tillverkningsindustrin. De presenterar aktuella trender, klimatbegrepp som LCA, EPD, GHGP, samt ger tips på hur företag komma igång med klimatarbetet för att uppnå faktiska resultat inom branschen

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
WEBINAR - Klimatpåverkan i tillverkande industri - var ska man lägga krutet?
WEBINAR - Klimatpåverkan i tillverkande industri - var ska man lägga krutet?

Tid och plats

05 mars 2024 09:00 – 10:10

ONLINE

Gäster

Om evenemanget

Välkommen till vårens webinarserie inom Hallands Klimatlyft där vi lyfter branschanalyser för: Tillverkande industri, Bygg & fastighet samt Transport & Logistik.

Vårens första webinar med inriktning tillverkande industri kommer bland annat att beröra:

· Introduktion till produktspecifika klimatberäkningar ur ett livscykelperspektiv

· Introduktion till beräkning av ett företags årliga klimatpåverkan utifrån GHG Protokollet (Green House Gas Protocol)

· Genomgång av de största klimatposterna i den tillverkande industrin och hur företag kan komma igång med omställningsarbetet på ett effektivt sätt

· Tips på verktyg och var man kan lära sig mer om klimatarbetet i den tillverkande industrin.

Välkommen!

Målgrupp: Hållbarhetsintresserade i tillverkande industri

Medverkande : Matilda Lidfeldt (IVL), Annamaria Sandgren (IVL), Anna Wallander (IVL)

Webinarserien är en del av Hallands Klimatlyft.

Klimatfrågan påverkar hela näringslivet. Utvecklingen går fort och lagar och krav förändras snabbt. Det innebär nya möjligheter, men också nya risker.  För att kunna navigera framgångsrikt och stärka sin konkurrenskraft i ett föränderligt landskap är det helt enkelt nödvändigt att hänga med.

Genom projektet Hallands Klimatlyft hjälper vi halländska företag att komma vidare i sitt klimatarbete, oavsett om de börjar nu eller kommit en bra bit på vägen.

Tillsammans tar vi oss framåt och uppåt

Projektet riktar sig primärt mot företag inom branscherna logistik och transport, bygg och fastighet samt tillverkande industri, men företag inom andra branschen kan också ha ett stort värde av att delta i projektets aktiviteter. 

Projektet pågår under 2 år med start juni 2023.

Projektet finansieras av Region Halland och drivs av EMC i samarbete med IVL, Svenska miljöinstitutet.

Dela detta evenemang

bottom of page