top of page

HÅLLBÄTTRE-NÄTVERKET

Nätverket för kunskap, erfarenhetsutbyte och kartläggning av hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i EMCs verktyg Hållbarhetsbarometern, träffas nätverket under en seminarieserie på fem träffar där det förutom en grundlig genomgång av verktyget, också ges möjlighet till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och guidning inom hållbarhetsarbete.  

VARFÖR ETT HÅLLBÄTTRE NÄTVERK?

Samhället står inför stora utmaningar för att kunna möta morgondagens behov, samtidigt som kraven och förväntningarna på företags och organisationers hållbarhetsarbete blir allt skarpare. Går det att jobba hållbart och samtidigt bedriva utveckling och lönsamhet? Svaret är kanske inte självklart, men faktum är att hållbarhetsarbete inte bara ger positiv utveckling och lönsamhet, utan vinsterna och fördelarna med är dessutom stärkt varumärke, konkurrensfördelar, större motståndskraft och ökad innovation. Bland annat. Med utgångspunkt i Hållbarhetsbarometern erbjuds här ett forum för erfarenhetsutbyte och fördjupade kunskaper i hur man kan uppnå en positiv utveckling genom sitt hållbarhetsarbete.


KONTAKT: Johan Hagström, johan.hagstrom@emcsverige.se, 0732-31 70 89

KOSTNAD: 1500 kr per företag/år. 1000 kr för medlemmar i EMC.

bottom of page