top of page

KLIMATNÄTVERKET

Insikter, kunskap och verktyg för ett effektivt klimatarbete. Nätverket träffas 4 gånger per år. Diskussionerna leds av klimatexperter från EMC. I fokus står kunskapsfördjupning, erfarenhetsutbyte och metodorientering kring ett effektivt klimatarbete.

VARFÖR ETT KLIMATNÄTVERK?
Gapet mellan vad vi behöver göra och vad vi faktiskt gör för att hantera klimatförändringarna är alltjämt betydande. Stora samhällsförändringar och krafttag från världens makthavare och politiker krävs för att minska våra utsläpp i tillräcklig takt. Experter menar dock att det är näringslivet som leder omställningen. Ökad medvetenhet kring omställningsrisker, affärsmöjligheter och ökade kundkrav samt den starka klimatdebatten driver på utvecklingen. Därför erbjuder vi nu ett forum för diskussion och fördjupad förståelse kring hur man kan uppnå ett effektivt klimatarbete.

KONTAKT: Helena Björkman, helena.bjorkman@emcsverige.se, 0722-12 48 85


KOSTNAD: 4000 kr per företag/år. Medlemmar i EMC erhåller 25% rabatt. Klimatnätverket ingår i konceptet Klimatbokslut med EMC.

bottom of page