top of page

MILJÖPRISET I HALMSTAD

Företag som präglas av engagemang, handlingskraft och bidrar till minskad negativ eller ökad positiv påverkan på miljö och klimat kan nomineras till Halmstads Miljöpris. Syftet med priset är att främja och uppmärksamma företag som genom nytänk och originalitet i sina produkter, tjänster, strategier eller investeringar bidrar till ett bättre samhälle. Det kan handla om allt ifrån minskade koldioxidutsläpp, klimatinvesteringar, effektivare transporter, fossilfria materialflöden eller cirkulära affärsmodeller.

Juryn premierar genomförda insatser i Halmstads kommun som:

  • Präglas av engagemang och handlingskraft

  • Bidrar till minskad negativ eller ökad positiv påverkan på miljö och klimat

  • Kännetecknas av originalitet och nytänkande

VINNARE 2019

PRONOVA PACKING SYSTEMS

Motivering:
Med en produkt i kärnan av samhällsdebatten tar de ett stort ansvar för helhetsperspektiv och bieffekter. Med en långsiktig affärsintegrerad miljösatsning och integrerade interna styrmedel har de pekat ut en trovärdig riktning. De tilldelas priset för en påbörjad omställning med goda framtidsutsikter och tydligt mätbar effekt för både miljö och ekonomi.

Pronova1.jpg

TIDIGARE VINNARE

FREDBLADS ARKITEKTER

2018

HÖGANÄS

2017

WAPNÖ

2016

NYEDAL SOLENERGI

2015

FRIGADON

2014

bottom of page