NÄTVERK

 

Vi gör det enkelt för företag att arbeta tematiskt med hållbarhet genom att erbjuda stöd och erfarenhetsutbyte via kompetensutvecklande nätverk. Har du förslag eller önskemål på nya teman att lyfta? Hör av dig!

 

KLIMATNÄTVERKET

Insikter, kunskap och verktyg för ett effektivt klimatarbete. Nätverket träffas 4 gånger per år. Diskussionerna leds av klimatexperter från EMC. I fokus står kunskapsfördjupning, erfarenhetsutbyte och metodorientering kring ett effektivt klimatarbete.

VARFÖR ETT KLIMATNÄTVERK?
Gapet mellan vad vi behöver göra och vad vi faktiskt gör för att hantera klimatförändringarna är alltjämt betydande. Stora samhällsförändringar och krafttag från världens makthavare och politiker krävs för att minska våra utsläpp i tillräcklig takt. Experter menar dock att det är näringslivet som leder omställningen. Ökad medvetenhet kring omställningsrisker, affärsmöjligheter och ökade kundkrav samt den starka klimatdebatten driver på utvecklingen. Därför erbjuder vi nu ett forum för diskussion och fördjupad förståelse kring hur man kan uppnå ett effektivt klimatarbete.

KONTAKT: Helena Björkman, helena.bjorkman@emcsverige.se, 0722-12 48 85


KOSTNAD: 4000 kr per företag/år. Medlemmar i EMC erhåller 25% rabatt. Klimatnätverket ingår i konceptet Klimatbokslut med EMC.

ESG-NÄTVERKET

För hållbarhetsperspektiv i kreditgivning, investering och rådgivning. Nätverket träffas 4 gånger per år. Diskussionerna leds av ESG-/hållbarhetsexperter från EMC och Almi. I fokus står kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte kring integrering av hållbarhetsperspektiven i finansbranschen.

VARFÖR ETT ESG-NÄTVERK?

ESG står för Environmental, Social & Governance och är finansbranschens lingua franca för hållbarhet. Intresset för ESG-perspektiven inom finansbranschen växer snabbt, både kopplat till kreditgivning, rådgivning och investeringar. Ökad medvetenhet kring merrisk & mervärde, ökade kundkrav samt nya EU-direktiv driver på utvecklingen snabbt. Därför erbjuder vi nu ett forum för diskussion och fördjupad förståelse kring hur man kan tänka kring ESG-frågorna.

KONTAKT: Helena Björkman, helena.bjorkman@emcsverige.se, 0722-12 48 85


KOSTNAD: 4000 kr per företag/år. Medlemmar i EMC erhåller 25% rabatt.

CIRCULAR HUB HALLAND

Genom samverkan mellan aktörer tillhandahåller Circular Hub Halland  verktyg, kunskap och nätverk för att stötta er att förverkliga era cirkulära affärsmöjligheter.
Utifrån era specifika förutsättningar kan vi tillsammans identifiera vilket stöd ert företag behöver.

VARFÖR FINNS CIRCULAR HUB HALLAND?

De hållbarhetskrav som ställs på näringslivet från kunder, konsumenter, politiker och lagstiftare samt andra intressenter har blivit och kommer bli allt mer påtagliga. Det kommer alltså bli allt viktigare, för företag, att bli  hållbara, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. För att möta dessa utmaningar krävs samverkan och nya hållbara lösningar ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Under våra samarbeten med företag och samverkanspartners har vi noterat ett växande intresse för en arena där företag kan få stöd i att utveckla sina affärer genom cirkulär ekonomi och dess principer. Därför lanseras Circular Hub Halland inom ramen för BAS-projektet sommaren 2020 med syfte att stötta halländska företag göra en cirkulär omställning.

Läs mer om Circular Hub Halland.


KONTAKT: Michaela Flenger, michaela.flenger@emcsverige.se, 0739-96 88 80


ERT BIDRAG: Vi tar för närvarande inte ut någon avgift för att delta i Circular Hub Halland. Det ni bidrar med är er tid, ert engagemang, era kunskaper och erfarenheter samt en vilja att utvecklas tillsammans med andra.