NÄTVERK

 

Vi gör det enkelt för företag att arbeta tematiskt med hållbarhet genom att erbjuda stöd och erfarenhetsutbyte via kompetensutvecklande nätverk. Har du förslag eller önskemål på nya teman att lyfta? Hör av dig!

 

KLIMATNÄTVERKET

Insikter, kunskap och verktyg för ett effektivt klimatarbete. Nätverket träffas 4 gånger per år. Diskussionerna leds av klimatexperter från EMC. I fokus står kunskapsfördjupning, erfarenhetsutbyte och metodorientering kring ett effektivt klimatarbete.

VARFÖR ETT KLIMATNÄTVERK?
Gapet mellan vad vi behöver göra och vad vi faktiskt gör för att hantera klimatförändringarna är alltjämt betydande. Stora samhällsförändringar och krafttag från världens makthavare och politiker krävs för att minska våra utsläpp i tillräcklig takt. Experter menar dock att det är näringslivet som leder omställningen. Ökad medvetenhet kring omställningsrisker, affärsmöjligheter och ökade kundkrav samt den starka klimatdebatten driver på utvecklingen. Därför erbjuder vi nu ett forum för diskussion och fördjupad förståelse kring hur man kan uppnå ett effektivt klimatarbete.

KONTAKT: Helena Björkman, helena.bjorkman@emcsverige.se, 0722-12 48 85


KOSTNAD: 4000 kr per företag/år. Medlemmar i EMC erhåller 25% rabatt. Klimatnätverket ingår i konceptet Klimatbokslut med EMC.

ESG-NÄTVERKET

För hållbarhetsperspektiv i kreditgivning, investering och rådgivning. Nätverket träffas 4 gånger per år. Diskussionerna leds av ESG-/hållbarhetsexperter från EMC och Almi. I fokus står kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte kring integrering av hållbarhetsperspektiven i finansbranschen.

VARFÖR ETT ESG-NÄTVERK?

ESG står för Environmental, Social & Governance och är finansbranschens lingua franca för hållbarhet. Intresset för ESG-perspektiven inom finansbranschen växer snabbt, både kopplat till kreditgivning, rådgivning och investeringar. Ökad medvetenhet kring merrisk & mervärde, ökade kundkrav samt nya EU-direktiv driver på utvecklingen snabbt. Därför erbjuder vi nu ett forum för diskussion och fördjupad förståelse kring hur man kan tänka kring ESG-frågorna.

KONTAKT: Helena Björkman, helena.bjorkman@emcsverige.se, 0722-12 48 85


KOSTNAD: 4000 kr per företag/år. Medlemmar i EMC erhåller 25% rabatt.