top of page

BRUKA Halland - En satsning på återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg & fastigheter.

Kajsa Urge, projektledare på EMC. 

Berätta mer om vad den här satsningen omfattar? 

Kajsa Urge, projektledare

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för ungefär 40% av Sveriges avfall.

Med över 14 miljoner ton avfall finns det mycket att göra för att minska, effektivisera och ta tillvara på vad i många fall kan vara resurser.

Vi vet att det finns ett intresse för att arbeta mer med återbruk i bygg- och fastigheter, både bland medlemsföretag och andra aktörer, men det saknas samsyn och kunskap. Det är det BRUKA Halland kommer fokusera på. 


BRUKA Halland är en satsning på återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg och fastigheter. Inom BRUKA Halland kommer vi erbjuda aktiviteter som dels syftar till att öka kompetens och kunskap inom återbruk, men även samverkan för att skapa bättre förståelse för utmaningar och möjligheter i hela värdekedjan: från beställare till utförare och förvaltare av fastigheter.


Med konkreta exempel på återbruk delar vi kunskap till fler och genom coachning till företag kan fler företag utveckla nya affärsmöjligheter i relation till återbruk.
Det arbete vi gör nu lägger grunden för storskaligt återbruk i Halland.  

Vem står bakom satsningen? 

BRUKA Halland drivs av EMC tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Halland och Varbergs kommun. Arbetet finansieras av Europeiska regionalfonden och Region Halland.  


Hur kommer det sig att just EMC står bakom en sådan här satsning? 

En stor andel av EMC:s medlemmar verkar inom eller har en direkt relation till bygg- och fastighetsbranschen och, precis som i alla projekt vi medverkar i, ser vi att det finns en stor medlemsnytta i att möjliggöra för en gemensam satsning på återbruk. Eftersom BRUKA Halland inkluderar både konkreta moment och kunskap och långsiktig planering och gemensam samsyn är BRUKA Halland ett bra sätt att gå från ord till handling.  


Vad kan mitt företag få ut av att delta i BRUKA Halland?  


Genom BRUKA Halland får du:  

  • Ökade kunskaper om återbruk och dess möjligheter. 

  • Kontakter och samverkan med andra parter i hela värdekedjan.  

  • Coachning av experter för att utveckla ditt företag i arbetet med återbruk och cirkularitet. 

  • Möjlighet utveckla nya kompetenser som behövs i en mer hållbar byggbransch. 

 

Vem kan delta? 

För projektet är den främsta målgruppen Små och medelstora företag (SMF). SMF är företag som har mellan 10-250 anställda och en omsättning lägre än 50 miljoner euro.  

Med det sagt, vet vi att för att lyckas med arbetet behöver fler vara med och bidra.

Vi välkomnar därför alla aktörer i hela värdekedjan, såväl privata som offentliga aktörer att vara med på olika delar för att kunna dela kunskap och medverka till att skapa goda förutsättningar för återbruk.  


Vem står bakom satsningen? 

BRUKA Halland drivs av EMC tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Halland och Varbergs kommun. Arbetet finansieras av Europeiska regionalfonden och Region Halland.  


Kostar det att medverka? 

Att vara med i BRUKA Halland är kostnadsfritt, du investerar med din tid.

Det är viktigt att du avsätter tid för din medverkan och bidrar aktivt till arbetet. Vi behöver vara många för att lyckas – men framför allt behöver du som deltar göra det aktivt. Det är då du får ut som mest av arbetet som du lägger ner. 

 

Behöver man vara medlem i EMC för att delta? 

Nej, du behöver inte vara medlem för att delta.  


Om mitt företag vill delta, hur gör man då? 

Det snabbaste och enklaste är att fylla i en intresseanmälan på vår hemsida. Så snart vi har datum för kommande aktiviteter informerar vi dig om detta.  

Du är också varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail till mig om du har frågor.  

 

Kontaktuppgifter:

Kajsa Urge, Projektledare BRUKA Halland 

Tfn: 0738-76 62 01 


31 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page