top of page

I Region Halland lyfter vi klimatkompetensen!

Nu kommer EMC kunna ge ännu mer stöttning i företagens klimatarbete. Tillsammans med IVL kommer EMC driva Hallands Klimatlyft, ett projekt finansierat av Region Halland som drivs under en tvåårsperiod.


Michaela Flenger, projektledare på EMC. Vad hoppas ni kunna uppnå med projektet?

Med det här projektet hoppas vi att ännu fler företag får insikt i affärsmöjligheterna som kommer utav ett strukturerat klimatarbete. Utvecklingen går fort och det kommer bli allt viktigare för företag att arbeta med sin klimatpåverkan för att kunna förbli relevanta och konkurrenskraftiga.


Vi vill stötta företag i Halland att göra en förflyttning i sitt klimatarbete och erbjuder såväl öppna kompetenshöjande aktiviteter som utvecklingsprogram där företagen får gruppcoaching och expertstöd för att kartlägga sin klimatpåverkan, sätta mål och identifiera åtgärder. På sikt är givetvis målet att detta ska leda till en minskad klimatpåverkan för halländska verksamheter.

Michaela Flenger, projektledare

EMC har erbjuder ju redan Klimatbokslut där företag kan beräkna sin klimatpåverkan, vad är skillnaden i förhållande till det här projektet?

Hallands Klimatlyft kommer vara ett utmärkt komplement till Klimatbokslutet och förstärker det stöd vi har möjlighet att ge företag. Som företag kommer man kunna delta i båda eller bara välja den ena. Dock har de lite olika fokus.

Med Klimatbokslutet erbjuder vi en återkommande process som stöd för att ta fram ett klimatbokslut. I denna process får man kompetensutveckling i nätverksform, tillgång till ett digitalt klimatberäkningsverktyg inklusive support och möjlighet att synliggöra sitt arbete i en årlig publikation.Här har deltagarna ett stort värde av att tillsammans påverka innehållet för årets träffar och utbyta erfarenheter över tid.


I Hallands Klimatlyft erbjuder vi en process för att komma i gång eller vässa sitt klimatarbete ytterligare. Denna process pågår under en begränsad period och bygger på ett antal interaktiva träffar där man med expertstöd guidas genom processen att kartlägga sin klimatpåverkan, sätta mål och ta fram åtgärder. Här ligger det stora fokuset på att skapa insikter och bygga kompetens för att just komma i gång och ett mindre fokus på att ta fram en fullständigt klimatbokslut. Därmed kommer olika mallar och enklare verktyg användas i stället för ett digitalt beräkningsverktyg. I Hallands Klimatlyft lägger vi också extra stort fokus på förankring hos VD och ledningsgrupp för att säkerställa att företagen har förutsättningarna att göra sina planer till verklighet.


Hur kommer det sig att just EMC tillsammans med IVL genomför det här tillsammans?

EMC och IVL arbetar båda med dessa frågeställningar idag men med olika perspektiv. EMC har ett värdefullt halländskt nätverk och bred kunskap inom hållbar affärsutveckling och ett särskilt fokus på klimatarbete sedan flera år tillbaka. IVL har djup kompetens med bred branscherfarenhet och kunskap den senaste forskningen. Dessa olika perspektiv kompletterar varandra väldigt väl vilket gör projektets erbjudanden starkare.


På EMC ser vi att samverkan mellan aktörer gynnar företagen och vi är därför måna om att de projekt vi driver skall bygga på samarbete. Därför har vi också byggt ett antal associerade partners till projektet vilka vi kommer att samarbeta med på olika sätt.


Vad kan mitt företag få ut av att delta i projektet?

Genom att delta i projektets aktiviteter förtydligas affärsvärdet av ett aktivt klimatarbete. Ni kommer att få möjlighet att kartlägga er klimatpåverkan och identifiera hur företaget kan arbeta för att minska denna samt hur ni kan använda detta i företagets affärs- och verksamhetsutveckling. Beroende på om ni är nybörjare eller redan i gång med klimatarbetet kommer innehållet anpassas efter era behov.


Sen är det viktigt att det inte stannar där. En klok person i EMC:s styrelse sa vid ett tillfälle att ”Klimatrapportering är en investering”. Det är först när företagen göra verklighet av sina planer och använder kunskapen i affärsutveckling, säljsituationer och kommunikation som man ser en avkastning, både i termer av traditionella affärsvärden som vinst, och gröna affärsvärden som minskad klimatpåverkan. För detta krävs involvering från hela verksamheten.


Vem kan delta?

Projektet kan stötta alla typer av företag och organisationer men har fokus på tre branscher; Bygg och fastighet, transport och logistik samt tillverkande industri.

Detta fokus har valts ut då detta är branscher med hög klimatpåverkan som till viss del har synergi av att delta tillsammans. Därför kommer innehållet i projektets aktiviteter i hög grad ha ett fokus på dessa branscher men man är alltså välkommen att delta även om man inte kategoriseras sig i någon av dessa grupper.

Vi tror också att det främst är något större företag som upplever ett värde av och har resurser för ett strukturerat klimatarbete. Det är svårt att sätta en exakt siffra på när det är relevant då det beror på verksamhet men en bra riktlinje är att man bör ha mer än 10 anställda.


Vem som helst kan delta i projektets öppna aktiviteter men för deltagare i projektets gruppcoaching gäller att man behöver ha verksamhet i Halland.

Behöver man vara medlem i EMC för att delta i projektet?

Nej man behöver inte vara medlem i EMC för att delta i projektet. Alla med verksamhet i Halland kan delta.


Projektformen är däremot ett av EMC:s viktigaste verktyg för att stötta i företag hållbara affärsutveckling. Genom vår relation till medlemmarna har vi möjlighet att beröra många olika teman inom hållbarhet. Här blir projekt med extern finansiering ett utmärkt verktyg för att ge särskilt fokus på insatser mot områden där det finns stora behov och gemensamma utmaningar. Det behöver inte alltid vara så att det är EMC som driver projekten utan det finns många värdefulla initiativ hos våra samverkanspartners. Genom ert medlemskap är ni därför med och sätter agendan för vilka insatser som erbjuds i regionen och har möjlighet att få vägledning till vilka projekt och erbjudanden som är relevanta för er.


Om mitt företag vill delta, hur gör vi då?

Du skickar ett mail till mig: michaela.flenger@emcsverige.se

Ni kan redan nu anmäla er till våra öppna webinarier. Det är helt kostnadsfritt och givetvis kan fler från samma företag delta. Våra öppna webinarier hittar ni på vår hemsida www.emcsverige.se/kalender50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page