top of page

Petersson & Hansson - Ett av Hallands största byggföretag

Roger Thuresson, Ägare och Arbetschef Byggservice.

Berätta kort om vilka ni är och vad ni gör?

Peterson & Hansson Byggnads AB har varit i branschen sedan 1963. Idag är vi ett av Hallands största byggföretag med kunder från Kungsbacka i norr till Båstad i söder.

Vi utför både servicearbeten och entreprenadarbeten, stora som små, åt privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Idag är vi drygt 210 medarbetare och vi fortsätter att växa, tack vare våra nöjda kunder och vår kompetenta personal.


Hur ser en vanlig dag ut på Peterson och Hansson?

Våra 170 yrkesarbetare förverkligar våra beställares byggdrömmar och tjänstemännen följer upp och ser till att slutresultatet blir bättre förväntat.


Berätta något om er som de flesta inte vet.

Vi har varit medlemmar i EMC i över tio år, vi har endast egen personal och fyra egna miljöstationer


Varför är hållbarhetsfrågor viktiga för er verksamhet?

Som ett stort byggföretag är vi en väldigt viktig pusselbit i arbetet mot att minska vårt klimatavtryck. Vi har ett stort ansvar att informera våra beställare att välja klimatsmartare lösningar under byggtiden.


Har kraven på att redovisa ert hållbarhetsarbete ökat från kunder och leverantörer?

Vi känner att kraven på att arbeta mer hållbart generellt har ökat, men inte att

kravet på just på redovisningen har förändrats. Däremot ökar kraven på oss sen den nya lagen om att klimatredovisa byggnader trädde i kraft 1/1–2022, så där efterfrågar kunder mycket information men det är information krig klimatavtrycket på byggmaterialet och inte på hela vår verksamhet.


Finns det en medvetenhet även hos privatkunder för att bygga hållbart?

Vi märker att det finns en större medvetenhet hos privatkunderna och de ställer fler frågor, men att det i slutändan ändå är pengarna som styr när vi jobbar för privatkunder. Det gäller tyvärr även offentlig verksamhet. Vi känner nu att det främst är B2B som driver på utvecklingen mot ett hållbart byggande.


Vad är ni extra stolta över att ha åstadkommit inom hållbarhetsområdet?

Vi var väldigt tidigt ute med Passivhus-byggande vilket bidrog till att flera bostadshus redan på 90-talet var otroligt energieffektiva. Idag fortsätter vi att försöka ligga i framkant gällande minskning och sortering av vårt restavfall och strävar efter att alltid välja de bästa materialen för klimatet.


Vilket hållbarhetsområde skulle ni vilja bli bättre på?

Vi önskar bli bättre på att minska våra transporter både vad det gäller transporter av personal och material.


Vad hoppas ni få ut mer av genom att vara med i EMC och vill ni skicka med en avslutande uppmaning eller hälsning till nätverket?

Vi önskar kunna hitta flera viktiga pusselbitar för att hand i hand kunna hjälpas åt att nå målet i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn


(Note från redaktören: här kan du läsa mer om färdplanen för fossilfri konkurrenskraft Bygg- och anläggningssektorn

34 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Комментарии


bottom of page