top of page

PRESS

Här hittar du logotyper för EMC samt våra aktuella projekt, kontaktuppgifter till pressansvarig samt pressbilder.

Medlemmar och deltagare i våra projekt får använda logotyper och bilder. Logotyper och bilder får även användas i sammanhang där vi är avsändare samt i redaktionella sammanhang.

KONTAKT: Kontakt

EMC - Energi & MiljöCentrum 

EMC är ett halländskt medlemsnätverk för hållbar affärsutveckling. Vår vision är en värld där alla företag genom sin verksamhet är med och skapar en hållbar samhällsutveckling. EMC ska möjliggöra och generera hållbar och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling genom att tillgängliggöra kunskap, metoder, verktyg och samverkan via nätverk och projekt.

AKTUELLA SATSNINGAR & PROJEKT

KLIMATBOKSLUT MED EMC

logga klimatbokslut.png

 

EMC:s koncept ger företag metodstöd och kompetensutveckling, ett digitalt klimatberäkningsverktyg samt en kommunikationsplattform.

I klimatbokslutet kartlägger och beräknar företag sina klimatutsläpp och identifierar på så vis var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Processen gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslutet och hitta nya vägar framåt för ett effektivt och lönsamt klimatarbete

HALLANDS KLIMATLYFT

Skärmavbild 2024-07-01 kl. 12.25.32.png

Genom projektet Hallands Klimatlyft hjälper vi halländska företag att komma vidare i sitt klimatarbete, oavsett om de står i begrepp att ta första steget eller har kommit en bra bit på vägen.

 

Tillsammans tar vi oss framåt och uppåt. Hallands Klimatlyft är unikt i sitt erbjudande mot företag i Halland och erbjuder stöd som svarar direkt mot företags behov.

BRUKA HALLAND

Skärmavbild 2024-07-01 kl. 12.25.16.png

 

Bruka Halland fokuserar på att effektivisera resursanvändningen inom den halländska bygg- och fastighetsbranschen genom att främja cirkularitet och återbruk: ett område med stor potential för framtiden!

 

Genom Bruka Halland erbjuds företag som arbetar med eller i bygg- och fastighetsbranschen möjlighet att öka sin kompetens inom återbruk, upptäcka nya affärsmöjligheter och utöka sitt nätverk.

PRESSKONTAKT

Kontakta vår ansvarige för kommunikation och marknadsföring.

EMC (Energi- och MiljöCentrum)
Impact House Östra Långgatan 47 
432 41 Varberg

bottom of page