top of page

tors 22 apr.

|

Zoom

Hållbarhetsfrukost: Cirkulärt byggande och framtidens kompetensbehov

Välkommen till en hållbarhetsfrukost där vi får veta mer om cirkulärt trähusbyggande och diskuterar framtidens kompetensbehov för ett hållbart byggande.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Hållbarhetsfrukost: Cirkulärt byggande och framtidens kompetensbehov
Hållbarhetsfrukost: Cirkulärt byggande och framtidens kompetensbehov

Tid och plats

22 apr. 2021 08:15 – 09:15 CEST

Zoom

Gäster

Om evenemanget

Är det lönsamt att bygga hållbart?

Enligt teknikkonsultföretaget Ramboll är svaret är entydigt ja, det är lönsamt trots merkostnaderna. Ramboll gör undersökningen vartannat år och i den sjätte upplagan av Sustainable Building Market Study från 2019 svarar 400 fastighetsaktörer i Norden och Storbritannien. Man kan konstatera att fastigheter står för mer än 40 procent av den globala energiförbrukningen och så mycket som en tredjedel av växthusutsläppen, men samtidigt ökar intresset för att bygga och renovera hållbart. För fyra år sedan svarade 50 procent av respondenterna att mer än hälften av deras framtida projekt skulle vara hållbarhetsprojekt. 2019 var siffran 57 procent, men hur tar vi vara på dessa ambitioner och hur är kompetensnivån inom hållbarhet hos beställarna?

Några av de tydligaste hållbarhetstrenderna inom byggbranschen är cirkulära affärsmodeller och ökad användning av hållbara material. Därför får Karin Sandberg, senior forskare på RISE inleda dagens Hållbarhetsfrukost med att berätta om projektet InFutUReWood som svarar på frågan ”hur ska vi bygga trähus idag för att kunna cirkulera dem i framtiden?”

Efter detta får vi bekanta oss med Elin Rehn och Pär Wiik från Campus Varberg som berättar om deras ambitioner att framtidssäkra näringlivets kompetensbehov för att kunna utveckla och driva hållbara affärer. 

Vilken hållbarhetskompetens saknar aktörer i byggbranschen idag?

Som avslutning leder Elin & Pär ett dialogsamtal där vi gemensamt diskuterar vilka kompetensbehov aktörer inom byggbranschen har.  Denna värdefulla input kommer användas för att formulera kommande utbildningar på Campus Varberg.

Denna Hållbarhetsfrukost utgör en aktivitet i projektet Trähusambassadörer som möjliggörs genom finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Halland. Projektet syftar till att öka marknadens kompetens och kapacitet att bygga flervåningshus i trä.

Dela detta evenemang

bottom of page