top of page
Image by Charles Deluvio

RÅDGIVNING & PROCESSLEDNING

Hållbarhetsfrågor uppstår och finns i alla verksamheter och i varje medarbetares roll och beslut.
Genom rådgivning och processledning hjälper vi er att komma till nya insikter som stärker ert hållbarhetsarbete. Oavsett om det gäller kartläggning eller analys kan vi ge er stöd och vara ett bollplank genom processen.

PROCESSLEDNING

EMC kan vara en oberoende processledare för att driva samverkan och få verkstad inom en specifik hållbarhetsfråga.

 

Detta kan göras som ett enskilt uppdrag eller i nätverksform, faciliterat av EMC.

 

Pris medlem: Timpris 900 kr (Begär offert)

Pris ej medlem: Timpris 1200 kr (Begär offert)

bottom of page