top of page

Stärk ert företag genom klimatarbete med EMC


EMC är ett halländskt medlemsnätverk som ger inspiration och skapar möjligheter för hållbar affärsutveckling. Det gör vi genom att hjälpa våra medlemmar att omvandla hållbarhetsambitioner till konkreta åtgärder. Ett av de områden där EMC lägger stort fokus är att stödja företagen i deras klimatarbete.  


Oavsett om organisationen är i det inledande skedet av sitt klimatarbete och behöver hjälp att komma i gång eller om de kommit en bit men vill fortsätta utvecklas, finns stöd att få genom att delta i EMC:s olika aktiviteter. 


Just nu kan EMC hjälpa ditt företag genom två olika erbjudanden: 


  • Hallands Klimatlyft 

  • Klimatbokslut med EMC 


Hur vet vi som företag om vi får mest nytta av Klimatbokslut med EMC eller Hallands Klimatlyft? 


Det finns inte ett svar på den frågan, eftersom det beror på flera faktorer. Här vill vi hjälpa er att skapa klarhet. 

 


Hallands Klimatlyft  


Halland Klimatlyft är ett utvecklingsprogram som hjälper halländska företag att komma i gång med eller höja nivån på sitt klimatarbete. Under en 4-månaders period kan företag delta i gruppcoachning där de får expertstöd och vägledning genom processen att göra klimatberäkningar och planera för omställningen. I processen får deltagande företag tillgång till enklare verktyg för klimatberäkningar samt guider och metodramverk efter de behov som framkommer i gruppen. Gruppcoachingen ges på olika nivåer med fokus på egna utsläpp för de som är i startfasen och fokus på utsläpp i värdekedjan för de företag som redan är i gång. 

 

Hallands Klimatlyft passar organisationer som: 

  • Vill komma i gång med sitt klimatarbete genom kompetensutveckling i en guidad process. 

  • Vill avancera sitt klimatarbete med ytterligare kompetensutveckling med stort fokus på utsläpp i värdekedjan. 

  • Idag genomför någon form av klimatbokslut men söker mer kunskap och utveckling inom området. 


Efter att ha deltagit i Hallands Klimatlyft är det utmärkt att fortsätta med Klimatbokslut med EMC. Klimatbokslut med EMC 


Klimatbokslutet är en återkommande process som kartlägger och beräknar företagets klimatutsläpp och identifierar var den stora klimatpåverkan finns i affärsmodellen. Fokus ligger på att årligen kartlägga och mäta framsteg. Detta görs med hjälp av ett digitalt beräkningsverktyg samt genom support, utbildning och nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 


Klimatbokslut med EMC passar organisationer som: 

  • Redan har viss kunskap om klimatarbete och vill göra ett årligt klimatbokslut för att mäta klimatavtryck och följa upp effekt av genomförda åtgärder. 

  • Önskar dra nytta av ett nätverk av andra företag som arbetar med liknande frågeställningar och utmaningar. 

  • Är i behov av ett effektivt beräkningsverktyg för att göra sitt klimatbokslut 

  • Önskar att kommunicera sitt klimatarbete till sina intressenter. 

  • Har påbörjat sitt arbete med CSRD och behöver få kontroll på sin klimatdata för rapportering. 


Organisationer som deltagit i Klimatbokslut med EMC och känner ytterligare behov av kompetensutveckling och kunskap inom sitt klimatarbete kan efteråt delta i Hallands Klimatlyft.  

 

Vi ser fram emot att stödja er på er resa mot en hållbar och klimatmedveten affärsverksamhet. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid! 

 

Vill ni veta mer om EMC:s klimatarbete är ni välkomna att delta på vår digitala Hållbarhetsfrukost special 29/8, som vi ägnar uteslutande åt EMC:s klimatarbete med extra fokus på Klimatbokslut med EMC. 🔗 Mer info & anmälan   


/EMC-teamet


 

MER INFORMATION OM EMC:s KLIMATARBETE:


Gruppcoachning i Hallands Klimatlyft  

📅 Nästa startdatum: september 2024 

 

Klimatbokslut med EMC 

📅 Nästa startdatum: oktober 2024 16 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page